ISTACHA Kimpese – een nieuw project in Kongo Central

ISTACHA Kimpese: een nieuw project, dat de Associatie België-Congo wil steunen

Bijgevolg zal ABCongo zal hiervoor steun zoeken bij privé-personen, eventueel een subsidie aanvragen bij de Stad Antwerpen.

We kunnen dit project uit Kimpese, in de Bas-Congo, nu “Kongo Central”, het beste voorstellen met een YouTube video. Deze video van een viertal minuten (in het Frans), gaat specifiek over Kimpese:

De titel ervan is “Top Manager”. Klik op de link hierbij om het YouTube filmpje te bekijken.

Het vanzelfsprekend doel voor dit project is voedselzekerheid “Sécurité alimentaire” bewerkstelligen voor de lokale bevolking.

De Top Manager over wie het gaat is de lokale bezielende kracht achter dit Agri-Economisch-Pedagogisch project: Frère Charles.

Frère Charles, bezieler van het project sinds jaren