HET BTC-PROJECT (briques de terre comprimé) IS OPGESTART

Het BTC-project heeft de productie van Briques de Terre Comprimée (Samengeperste bouwstenen uit aarde) bij SOLIBAND in Bandundu, DRCongo opgestart.

Met een hiervoor ontworpen krachtige mechanische pers -van het merk Appro-Techno- wordt een passend volume grond geperst tot een bouwsteen. Vervolgens worden de BTC-stenen op een gecontroleerde manier in de open lucht gedroogd.
Deze BTC-stenen zijn geschikt voor het bouwen van gebouwen van één of twee verdiepingen! Presse pour briques de terre compriméDe kwaliteit kan worden verbeterd door afgewogen stabilisatoren toe te voegen, zoals zand- of slibfracties, cement, kalk of andere.
Momenteel worden in Afrika bouwstenen gebakken in totaal inefficiënte en houtverslindende veldovens met veel CO²-uitstoot dus.

Het hoofddoel van het BTC-project is het vermijden van ontbossing en klimaatopwarming.

De mensen die nu de pers bedienen zijn opgeleid door een vrijwilliger van IzG/IsF (Ingenieurs zonder Grenzen), de jonge ingenieur Floris. Dit met de steun van ABC VZW (Associatie België-Congo), de Provincie West-Vlaanderen en de stad Antwerpen.
Om dit project verder te versterken heeft zich rondom het initiatief ook een netwerk ontwikkeld met mensen en actoren die zich betrokken voelen bij het initiatief en willen profiteren van de voortgang ervan. Nieuwe partners zoals AJPRN uit Basankusu zijn bij het project betrokken.
De verantwoordelijke voor Productie & Preventie bij ABC, Gerdi Ampe, overweegt om een meer gestructureerde commerciële aanpak te stimuleren . De verschillende partners van het BTC-netwerk zullen hierover technische en commerciële ideeën uitwisselen.
briques de terre comprimé
De netwerkpartners van BTC zullen elkaar versterken door middel van opleidingen, de uitwisseling van ideeën en het opdoen van praktijkervaringen op hun respectieve bouwwerven.

ABC wil samen met onze partners in Congo, Soliband en AJPRN en onze partners in Vlaanderen, IzG en Club vrienden van Kongo, onze dank uitspreken voor de onmisbare steun van zowel de provincie West-Vlaanderen als de stad Antwerpen.

Print Friendly, PDF & Email