OVER ONS

Lire cette page en Français? cliquez ici

ASSOCIATIE BELGIE-CONGO VZW

Werkgebied in het Zuiden

Congo-Kinshasa (République Démocratique du Congo – RDC)          

Onze Missie – wat willen we bereiken

Gezien de precaire situatie van de Congolese bevolking, willen wij als diaspora vereniging hen rechtstreeks ondersteunen in hun dagelijkse strijd tegen de honger en voor een menswaardig inkomen. In het bijzonder komt ABC op voor de Congolese vrouw en in het algemeen voor de Congolese landbouwbevolking. Dit via opleidingen in de landbouw en verwerking van landbouwproducten.

Via vergaderingen met de leden-gezinnen van de dorpen in Congo, worden PCM-trajecten (Project Cyclus Management) doorlopen. Zo komen gedragen projecten tot stand waarvan de boerenfamilie de voornaamste “owner” zijn. Alle concrete activiteiten, worden zoveel mogelijk met de voltallige groep besproken. VORMINGEN zijn belangrijk, prioritair voor de vrouwen: “Moderne familiale landbouwmethodes”, “Bosbeheer”, “Uitbouwen van democratische structuren”, “Hoe een rendabel project van transformatie opstarten”, “Hygiëne en HACCP”…

Historiek

ABC bestaat voornamelijk uit mama’s van de Congolese diaspora uit Antwerpen. Een 5-tal jaar geleden ontstaan als een informele groep van mama’s, werden wij in 2022 een VZW. Wij sluiten ons ook aan bij grotere verbanden zoals AROSA, FMDO …  Wij steunen rechtstreeks organisaties in Congo, die daar actief zijn aan de basis.

ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN

Antwerpen, Izegem

DOELGROEP(-EN)

Plattelandsbevolking, vrouwen

THEMA’S

ecologie, veeteelt en/of visserij, Economie

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET NOORDEN

AROSA ( Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking Antwerpen), FMDO

klik op de links om meer inlichtingen te vernemen

SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET ZUIDEN

SOLFA

klik op de link om meer inlichtingen te vernemen

Voor een lijst van al onze partnerorganisaties waarmee wij contacten hebben of waarmee wij samenwerken in het Noorden of in het Zuiden, ga dan naar de menupagina PARTNERS

Print Friendly, PDF & Email